SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Catalogue »  Plantae »  Tracheophyta »  Magnoliopsida »  Lamiales »  Scrophulariaceae »  Verbascum »  Verbascum phlomoides L.

Species:  Verbascum phlomoides L.

 
Overview
Observations (10)
Phenogram
References
Distribution
Map
 KingdomPlantae PhylumTracheophyta
ClassMagnoliopsida OrderLamiales
FamilyScrophulariaceae GenusVerbascum
SpeciesVerbascum phlomoides L.
  16.12.2017 09:47:26 Nadiya Sytschak Надія Сичак
 plantarium.ru:  Verbascum phlomoides
Distribution
Ukraine
  IUCN status: Not Evaluated (NE)
Rank Taxa
Genus «« Verbascum    
Species     Verbascum phlomoides L. 1 44
Nested Taxa

Experts: Nadiya Sytschak: Plantae · Ekaterina Kalashnik: Plantae · Natalya Saidakhmedova: Plantae · Tatjana Sova: Plantae · marina_golivets: Plantae · marina_golivets: Plantae

  Query time: 0.034 / 0.034 sec.
Pages: 1    Images: 1...44 (44)
«««    [1]    »»»
ZoomRelated images: 3
Verbascum phlomoides
 
Rostyslav Yurechko

  26.07.2018 11:01:15
27.07.2018 14:23:12    #82748
Views: 24

UA·Lviv·Brody
26.07.2018
ZoomRelated images: 3
Verbascum phlomoides
 
Rostyslav Yurechko

  26.07.2018 11:00:41
27.07.2018 14:23:11    #82747
Views: 51

UA·Lviv·Brody
26.07.2018
ZoomRelated images: 3
Verbascum phlomoides
 
Rostyslav Yurechko

  26.07.2018 11:00:24
27.07.2018 14:23:10    #82746
Views: 19

UA·Lviv·Brody
26.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:24:11
09.07.2018 22:26:27    #80241
Views: 20

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:23:07
09.07.2018 22:26:26    #80240
Views: 27

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:22:06
09.07.2018 22:26:26    #80239
Views: 17

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:21:58
09.07.2018 22:26:25    #80238
Views: 27

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:21:33
09.07.2018 22:26:24    #80237
Views: 46

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:21:29
09.07.2018 22:26:23    #80236
Views: 34

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:21:20
09.07.2018 22:25:13    #80235
Views: 27

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:21:14
09.07.2018 22:25:12    #80234
Views: 22

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:19:54
09.07.2018 22:25:11    #80233
Views: 28

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:19:36
09.07.2018 22:25:11    #80232
Views: 40

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
ZoomRelated images: 11
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.07.2018 15:19:32
09.07.2018 22:25:10    #80231
Views: 20

UA·Odesa·Bilyayivka
near Kuialnytskyi Lyman
08.07.2018
Zoom
Verbascum phlomoides
 
Vyatcheslav Voropayev

  25.06.2018 10:53:17
02.07.2018 20:29:16    #78705
Views: 20

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 10:53:17)
ZoomRelated images: 6
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  17.06.2018 11:20:39
22.06.2018 20:02:20    #76912
Views: 20

UA·Vinnytsia·Tomashpil
Velyka Rusava village
17.06.2018
ZoomRelated images: 6
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  17.06.2018 11:20:36
22.06.2018 20:02:19    #76911
Views: 21

UA·Vinnytsia·Tomashpil
Velyka Rusava village
17.06.2018
ZoomRelated images: 6
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  17.06.2018 11:20:31
22.06.2018 20:02:19    #76910
Views: 25

UA·Vinnytsia·Tomashpil
Velyka Rusava village
17.06.2018
ZoomRelated images: 6
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  17.06.2018 11:20:26
22.06.2018 20:02:18    #76909
Views: 31

UA·Vinnytsia·Tomashpil
Velyka Rusava village
17.06.2018
ZoomRelated images: 6
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  17.06.2018 11:20:19
22.06.2018 20:02:17    #76908
Views: 22

UA·Vinnytsia·Tomashpil
Velyka Rusava village
17.06.2018
ZoomRelated images: 6
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  17.06.2018 11:20:15
22.06.2018 20:02:16    #76907
Views: 36

UA·Vinnytsia·Tomashpil
Velyka Rusava village
17.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 10:37:57
22.06.2018 20:15:53    #76916
Views: 24

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 10:37:53
22.06.2018 20:15:53    #76915
Views: 42

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 10:37:49
22.06.2018 20:15:52    #76914
Views: 25

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 10:37:43
22.06.2018 20:15:51    #76913
Views: 22

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 10:00:10
22.06.2018 20:29:11    #76941
Views: 27

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 10:00:03
22.06.2018 20:29:10    #76940
Views: 23

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 09:59:59
22.06.2018 20:29:10    #76939
Views: 23

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 09:59:55
22.06.2018 20:29:09    #76938
Views: 13

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 09:59:49
22.06.2018 20:29:08    #76937
Views: 33

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 09:59:45
22.06.2018 20:29:08    #76936
Views: 16

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 09:59:42
22.06.2018 20:29:07    #76935
Views: 35

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 8
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  08.06.2018 09:59:37
22.06.2018 20:29:06    #76934
Views: 50

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Vorobiyivka village
08.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  07.06.2018 17:35:31
22.06.2018 20:25:21    #76930
Views: 29

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Raigorod village
07.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  07.06.2018 17:35:26
22.06.2018 20:25:20    #76929
Views: 41

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Raigorod village
07.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  07.06.2018 17:35:20
22.06.2018 20:25:19    #76928
Views: 18

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Raigorod village
07.06.2018
ZoomRelated images: 4
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  07.06.2018 17:35:17
22.06.2018 20:25:19    #76927
Views: 27

UA·Vinnytsia·Nemyriv
Near Raigorod village
07.06.2018
ZoomRelated images: 3
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  29.06.2017 10:00:07
09.07.2018 22:32:59    #80244
Views: 25

UA·Odesa·Bilyayivka
The slopes of the Kuialnytskyi Ly...
29.06.2017
ZoomRelated images: 3
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  29.06.2017 10:00:03
09.07.2018 22:32:58    #80243
Views: 17

UA·Odesa·Bilyayivka
The slopes of the Kuialnytskyi Ly...
29.06.2017
ZoomRelated images: 3
Verbascum phlomoides
 
Ekaterina Kalashnik

  29.06.2017 09:59:56
09.07.2018 22:32:58    #80242
Views: 17

UA·Odesa·Bilyayivka
The slopes of the Kuialnytskyi Ly...
29.06.2017
Zoom
Verbascum phlomoides
 
Efarilis

  
10.12.2017 19:27:00    #56057
Views: 84

UA·Mykolaiv·Mykolaiv City
30.06.2017
Zoom
Verbascum phlomoides
 
Efarilis

  
19.11.2017 10:17:33    #51430
Views: 80

UA·Mykolaiv·Mykolaiv City
04.09.2017
ZoomRelated images: 2
Verbascum phlomoides
 
Petro Symak

  
07.11.2017 22:53:32    #49327
Views: 56

UA·Ternopil·Buchach
Urochishche Kostylnyky near Zolot...
21.10.2017
ZoomRelated images: 2
Verbascum phlomoides
 
Petro Symak

  
07.11.2017 22:53:30    #49326
Views: 54

UA·Ternopil·Buchach
Urochishche Kostylnyky near Zolot...
21.10.2017
<...> <...> <...> <...>
«««    [1]    »»»
  Query time: 0.454 / 0.488 sec.
Online: sv_raptor · Karlyuck and 39 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.10-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).