SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue
    < Select taxon > 
Pages: 1    Images: 1...46 (46)
«««    [1]    »»»
Zoom
 
Blitopertha lineolata
  Adult
Сидорака Марія

  19.05.2018 14:23:46
20.05.2018 20:36:38    #70901
IMG_20180520_223507.jpg
Views: 132

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
19.05.2018 (19.05.2018 14:23:46)
Zoom
 
Cetonia aurata
  Adult
Сидорака Марія

  16.05.2018 10:35:00
20.05.2018 20:30:10    #70894
IMG_20180516_103500.jpg
Views: 89

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
16.05.2018 (16.05.2018 10:35:00)
Zoom
 
Viola tricolor
 
Сидорака Марія

  18.05.2018 14:05:40
20.05.2018 20:28:52    #70891
IMG_20180518_1405400.jpg
Views: 76

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
18.05.2018 (18.05.2018 14:05:40)
Zoom
 
Pilosella officinarum
 
Сидорака Марія

  18.05.2018 14:06:34
20.05.2018 20:28:36    #70890
IMG_20180518_140635.jpg
Views: 91

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
18.05.2018
ZoomRelated images: 7
 
Pilosella officinarum
 
Сидорака Марія

  19.05.2018 14:20:02
20.05.2018 20:28:14    #70889
IMG_20180519_142002.jpg
Views: 57

UA·Odesa·Berezivka
near Raukhivka
19.05.2018
Zoom
 
Centaurea cyanus
 
Сидорака Марія

  19.05.2018 14:24:46
20.05.2018 20:27:26    #70887
IMG_20180519_142446.jpg
Views: 70

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
19.05.2018 (19.05.2018 14:24:46)
Zoom
 
Campanula patula subsp. patula
 
Сидорака Марія

  19.05.2018 14:28:51
20.05.2018 20:26:52    #70886
IMG_20180519_142851.jpg
Views: 50

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
19.05.2018 (19.05.2018 14:28:51)
Zoom
 
Phyllotreta armoraciae
  Adult
Сидорака Марія

  03.05.2018 10:07:05
15.05.2018 20:32:41    #69864
IMG_20180503_100705.jpg
Views: 73

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
03.05.2018 (03.05.2018 10:07:05)
Zoom
 
Pieris napi
  Adult
Сидорака Марія

  08.05.2018 13:46:55
15.05.2018 20:31:32    #69863
IMG_20180508_134655.jpg
Views: 94

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
08.05.2018 (08.05.2018 13:46:55)
Zoom
 
Harmonia axyridis - Asian lady be...
  Adult
Сидорака Марія

  
15.05.2018 20:29:57    #69861
mMvV9rwedj4.jpg
Views: 95

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018
Zoom
 
Sedum
 
Сидорака Марія

  
15.05.2018 20:29:00    #69858
UFPq2FpcIco.jpg
Views: 54

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
< no date >
Zoom
 
Tropinota hirta
 
Сидорака Марія

  
15.05.2018 20:28:38    #69857
njO-Lw_y2tg.jpg
Views: 87

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018
Zoom
 
Viburnum opulus
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:03:48
15.05.2018 20:22:34    #69848
IMG_20180515_160348.jpg
Views: 102

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:03:48)
Zoom
 
Spiraea
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:03:02
15.05.2018 20:21:58    #69847
IMG_20180515_160302.jpg
Views: 33

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:03:02)
Zoom
 
Aesculus hippocastanum
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:04:02
15.05.2018 20:21:36    #69846
IMG_20180515_160402.jpg
Views: 144

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:04:02)
Zoom
 
Arctium
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:05:25
15.05.2018 20:21:13    #69844
IMG_20180515_160525.jpg
Views: 51

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:05:25)
Zoom
 
Hesperis matronalis
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:04:16
15.05.2018 20:20:52    #69843
IMG_20180515_160416.jpg
Views: 84

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018
Zoom
 
Robinia pseudoacacia
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:06:05
15.05.2018 20:20:28    #69842
IMG_20180515_160605.jpg
Views: 103

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:06:05)
Zoom
 
Rosa
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:07:13
15.05.2018 20:20:08    #69841
IMG_20180515_160713.jpg
Views: 59

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:07:13)
Zoom
 
Tilia cordata
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:07:39
15.05.2018 20:19:42    #69839
IMG_20180515_160740.jpg
Views: 65

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:07:39)
Zoom
 
Aegopodium podagraria
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:37:36
15.05.2018 20:19:24    #69837
IMG_20180515_163737.jpg
Views: 147

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:37:36)
Zoom
 
Crataegus
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:38:46
15.05.2018 20:18:58    #69836
IMG_20180515_163846.jpg
Views: 77

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:38:46)
Zoom
 
Sorbus
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:48:31
15.05.2018 20:18:29    #69834
IMG_20180515_164832.jpg
Views: 47

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:48:31)
Zoom
 
Sisymbrium officinale
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:48:48
15.05.2018 20:18:10    #69832
IMG_20180515_164848.jpg
Views: 70

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:48:48)
Zoom
 
Trifolium
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:51:09
15.05.2018 20:17:43    #69831
IMG_20180515_165109_1.jpg
Views: 88

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:51:09)
Zoom
 
Trifolium
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:51:26
15.05.2018 20:17:26    #69830
IMG_20180515_165126.jpg
Views: 88

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:51:26)
Zoom
 
Asteraceae - aster family
  Flowers
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:52:11
15.05.2018 20:17:07    #69828
IMG_20180515_165212.jpg
Views: 109

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:52:11)
Zoom
 
Hymenoptera
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:53:09
15.05.2018 20:16:42    #69827
IMG_20180515_165309.jpg
Views: 81

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:53:09)
Zoom
 
Lepidium draba
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 16:57:45
15.05.2018 20:15:04    #69824
IMG_20180515_165745.jpg
Views: 82

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 16:57:45)
Zoom
 
Ranunculus
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 17:07:00
15.05.2018 20:14:46    #69823
IMG_20180515_170701.jpg
Views: 69

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 17:07:00)
Zoom
 
Philadelphus coronarius
 
Сидорака Марія

  15.05.2018 19:08:01
15.05.2018 20:14:32    #69822
IMG_20180515_190801.jpg
Views: 126

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 19:08:01)
Zoom
 
Robinia viscosa
  Flowers
Сидорака Марія

  15.05.2018 19:20:56
15.05.2018 20:14:17    #69821
IMG_20180515_192057.jpg
Views: 126

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 19:20:56)
Zoom
 
Dorcus parallelipipedus
  Adult
Сидорака Марія

  15.05.2018 20:53:09
15.05.2018 20:13:55    #69820
IMG_20180515_205310.jpg
Views: 105

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
15.05.2018 (15.05.2018 20:53:09)
Zoom
 
Armoracia rusticana
 
Сидорака Марія

  07.05.2018 17:25:59
14.05.2018 07:42:13    #69489
IMG_20180507_172559.jpg
Views: 56

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
07.05.2018 (07.05.2018 17:25:59)
Zoom
 
Melolontha melolontha - Сommon Eu...
 
Сидорака Марія

  07.05.2018 17:25:34
14.05.2018 07:41:18    #69488
IMG_20180507_172534.jpg
Views: 64

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
07.05.2018 (07.05.2018 17:25:34)
Zoom
 
Caucasotachea vindobonensis
  Adult
Сидорака Марія

  
14.05.2018 07:39:52    #69486
SyIHdd8PIjg.jpg
Views: 128

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
< no date >
Zoom
 
Cantharis fusca
  Adult
Сидорака Марія

  10.05.2018 12:00:09
14.05.2018 05:59:23    #69458
IMG_20180510_120009.jpg
Views: 119

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
10.05.2018 (10.05.2018 12:00:09)
Zoom
 
Bellis perennis
 
Сидорака Марія

  10.05.2018 12:00:13
14.05.2018 05:57:55    #69457
IMG_20180510_120013.jpg
Views: 57

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
10.05.2018
Zoom
 
Veronica filiformis - thread-stal...
 
Сидорака Марія

  10.05.2018 12:00:27
13.05.2018 20:22:28    #68989
IMG_20180510_120027.jpg
Views: 35

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
10.05.2018 (10.05.2018 12:00:27)
Zoom
 
Tipulidae - crane flies
 
Сидорака Марія

  04.05.2018 15:16:04
07.05.2018 07:43:24    #67947
IMG_20180507_093935.jpg
Views: 52

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
04.05.2018 (04.05.2018 15:16:04)
Zoom
 
Fragaria vesca
 
Сидорака Марія

  04.05.2018 14:51:29
07.05.2018 07:42:37    #67946
IMG_20180507_093858.jpg
Views: 62

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
04.05.2018
Zoom
 
Veronica chamaedrys subsp. chamae...
 
Сидорака Марія

  04.05.2018 14:51:41
07.05.2018 07:42:21    #67945
IMG_20180507_0938400.jpg
Views: 60

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
04.05.2018
Zoom
 
Cytisus
 
Сидорака Марія

  04.05.2018 14:53:13
07.05.2018 07:41:45    #67943
IMG_20180507_093819.jpg
Views: 58

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
04.05.2018 (04.05.2018 14:53:13)
Zoom
 
Stellaria holostea
 
Сидорака Марія

  04.05.2018 14:50:56
07.05.2018 07:37:12    #67938
IMG_20180504_145056.jpg
Views: 62

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
04.05.2018 (04.05.2018 14:50:56)
Zoom
 
Convallaria majalis
 
Сидорака Марія

  04.05.2018 14:51:13
07.05.2018 07:35:38    #67935
IMG_20180504_145113.jpg
Views: 82

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
04.05.2018 (04.05.2018 14:51:13)
Zoom
 
Chelidonium majus
 
Сидорака Марія

  04.05.2018 14:50:45
07.05.2018 07:33:47    #67931
IMG_20180504_145045.jpg
Views: 106

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
04.05.2018
<...> <...>
«««    [1]    »»»
  Query time: 1.712 / 1.712 sec.
Online: Nikolai Yunakov · Syrota · Gansucha · Rostyslav Romanyshyn and 38 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).