SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (9)   ·   Distribution list (7)   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
2866 Nemkov 2011 Nemkov V.A.
Entomofauna Stepnogo Priuralya (istoriya formirovaniya i izucheniya, sostav, izmeneniya, okhrana).
Moscow: Universitetskaya kniga Press 361 pp.
PDF 9 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Superfamily Curculionoidea Latreille, 1802 06.09.2014 22:16:10   barry
2. Family Anthribidae Billberg, 1820 06.09.2014 22:16:10   barry
3. Family Apionidae Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
4. Family Attelabidae Billberg, 1820 06.09.2014 22:16:10   barry
5. Family Curculionidae Latreille, 1802 06.09.2014 22:16:10   barry
6. Family Rhynchitidae Gistel, 1856 06.09.2014 22:16:10   barry
7. Subfamily Entiminae Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
8. Subfamily Scolytinae Latreille, 1804 06.09.2014 22:16:10   barry
9. Species Polydrusus (Polydrusus) tereticollis (De Geer, 1775) : 244 06.09.2014 22:16:10   barry

  Query time: 0.011 / 0.011 sec.
Online: ridle · Karlyuck and 55 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).