SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (18)   ·   Distribution list (59)   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
1015 Bajtenov 1974 Bajtenov M.S.
Novye vidy zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana. New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Kazakhstan.
Izvestia Akademii Nauk Kazakhskoi SSR (Ser. Biol.) 1974(4): 30–39
PDF CAT 18 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Subfamily Entiminae Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
2. Tribe Alophini LeConte, 1874 06.09.2014 22:16:10   barry
3. Tribe Nastini Reitter, 1913 06.09.2014 22:16:10   barry
4. Tribe Otiorhynchini Schoenherr, 1826 06.09.2014 22:16:10   barry
5. Genus Catapionus Schoenherr, 1842 06.09.2014 22:16:10   barry
6. Genus Chloebius Schoenherr, 1826 06.09.2014 22:16:10   barry Hippophae sp.
7. Genus Nastus Schoenherr, 1842 06.09.2014 22:16:10   barry
8. Genus Otiorhynchus Germar, 1822 06.09.2014 22:16:10   barry
9. Genus Phyllobius Germar, 1824 06.09.2014 22:16:10   barry
10. Genus Trichalophus LeConte, 1876 06.09.2014 22:16:10   barry
11. Subgenus Aprepes Schoenherr, 1847 06.09.2014 22:16:10   barry
12. Subgenus Nastus Schoenherr, 1842 06.09.2014 22:16:10   barry
13. Subgenus Orodrusus Korotyaev & Meleshko, 1997 06.09.2014 22:16:10   barry
14. Species Nastus (Nastus) sirdariensis Bajtenov, 1974 06.09.2014 22:16:10   barry
15. Species Otiorhynchus (Zariedus) subsedulus Bajtenov, 1974 06.09.2014 22:16:10   barry
16. Species Phyllobius (Aprepes) alternans Bajtenov, 1974 06.09.2014 22:16:10   barry
17. Species Polydrusus (Orodrusus) iliensis Bajtenov, 1974 06.09.2014 22:16:10   barry
18. Species Trichalophus lixomorphus Bajtenov, 1974 06.09.2014 22:16:10   barry

  Query time: 0.003 / 0.003 sec.
Online: marina_golivets · kiof82 · Nikolai Yunakov and 63 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.19-0ubuntu0.18.04.2,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).