SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Catalogue »  Animalia »  Chordata »  Amphibia »  Anura »  Bufonidae »  Epidalea »  Epidalea calamita (Laurenti, 1768)

Species:  Epidalea calamita (Laurenti, 1768)
natterjack toad

 
Overview
Observations (97)
Phenogram
References: 5/5 (3/3)
Distribution
Map
 


Taxon Location Latitude Longitude Date Method Ecology Host plant Observer Specimens Types Museum Reference
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine Volynska oblast Svityaz Svityaz lake 51.489633 23.855589 14.08.2008 Korshunov O.V. 3 KUMN
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine Volynska oblast Kovel raion_ Melnyky 51.5723 23.9264 15.07.1979 human observation Volodymyr Rizun 50
  було багато однорічок
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine Volynska oblast Polapy 51.309472 23.939623 01.08.1977 Poyasnik O.V. Shakula V.F. 1 KUMN
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine Volynska oblast Polapy 51.309472 23.939623 27.10.1976 Shakula V.F. 2 KUMN
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.4788 23.8496 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.5516 23.9276 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.3106 23.9315 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.4895 23.9477 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.914 25.207 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.4639 23.7829 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.8388 24.7249 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.8973 25.1604 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.5883 26.5489 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.6788 25.6861 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.8514 26.006 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.5444 26.1508 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.385 25.753 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.0507 24.4261 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.219 23.6417 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 49.8658 24.0115 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.4805 24.2846 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.068 23.9693 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.015 24.6099 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.0652 25.1759 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.608 23.818 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.4505 24.2926 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.5411 24.3263 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.3972 24.2061 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.2354 24.1516 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.1686 24.1052 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.1068 23.9996 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.1935 23.9481 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.3599 23.6779 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.7908 24.9839 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.0751 25.4726 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.518 23.737 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.65 24.271 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.0861 24.0173 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.0315 24.0269 Smirnov (2015) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.395 27.542 Stadnychenko et al (2003) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 51.168 27.796 Stadnychenko et al (2003) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine 50.67 27.268 Stadnychenko et al (2003) 1
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Germany Baden-Wurttemberg Heidelberg 49.405876 8.678015 Redikortsev 2 KUMN
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Ukraine Volynska oblast Ratne raion Mezhysyt 51.8406 24.7227 15.08.2006 Volodymyr Rizun
  6829

Museum Abbreviations
Abbreviation Specimens Museum Location
KUMN 8 Museum of Nature, Kharkiv National University Ukraine, Kharkiv
  Query time: 0.045 / 0.045 sec.
Online: Maksym Gavrilyuk · menix and 150 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).