SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue
    < Select taxon > 
Pages: 1074    Images: 601...660 (64398)
«««    1 ··· 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · [11] · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ··· 1074    »»»
Zoom
Aglais io
  Adult
als
Inachis io
14.07.2018 13:49:22   Nadiya Sytschak
  30.11.-001 00:00:00
28.03.2009 12:23:17    #12310
Views: 383

UA·Kharkiv·Kharkiv
Kharkiv
23.07.2008
Zoom
Yponomeuta evonymella
  Adult
basileus

14.07.2018 13:24:35   Zhakov
  10.07.2018 05:36:59
10.07.2018 07:20:23    #80247
Views: 12

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
м.Виноградів, залетів у приміщенн...
10.07.2018
Zoom
Yponomeuta evonymella
 
basileus

14.07.2018 13:23:42   Zhakov
  14.07.2018 03:37:48
14.07.2018 03:39:15    #80688
Views: 23

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
м.Виноградів, залетів у приміщенн...
14.07.2018
Zoom
Pseudoips prasinana
  Adult
basileus

14.07.2018 13:13:33   Zhakov
  13.07.2018 23:51:23
13.07.2018 22:00:17    #80644
Views: 7

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
м.Виноградів, залетів у приміщенн...
13.07.2018
Zoom
Chrysolina fastuosa
  Adult
Mazur Lada

14.07.2018 13:06:11   Mazur Lada
  25.04.2018 13:49:53
14.07.2018 13:04:53    #80693
Views: 13

UA·Kyiv·Kyiv City
Holosiivskyi National Park
25.04.2018
Zoom
Chrysolina fastuosa
  Adult
Mazur Lada

14.07.2018 12:57:26   Mazur Lada
  01.06.2018 15:02:38
14.07.2018 12:57:26    #80692
Views: 6

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
01.06.2018
ZoomRelated images: 1
Chrysolina fastuosa
  Adult
Mazur Lada

14.07.2018 12:57:25   Mazur Lada
  01.06.2018 15:41:11
14.07.2018 12:57:25    #80691
Views: 8

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
01.06.2018
Zoom
Diabrotica virgifera
  Adult
basileus

14.07.2018 12:19:56   Fornax
  14.07.2018 03:39:21
14.07.2018 03:39:44    #80689
Views: 18

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
м.Виноградів, залетів у приміщенн...
14.07.2018
Zoom
Urophora cardui
 
Mazur Lada

14.07.2018 11:37:12   Mazur Lada
  01.08.2017 17:47:48
23.02.2018 18:38:27    #59826
Views: 36

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka, Stuhna River
01.08.2017
Zoom
Kiefferia pericarpiicola
  Larva/Nymph
Mazur Lada

14.07.2018 11:36:29   Mazur Lada
  23.08.2017 16:48:45
23.02.2018 18:56:30    #59829
Views: 56

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka, Stuhna River
23.08.2017
Zoom
Kiefferia pericarpiicola
  Larva/Nymph
Mazur Lada

14.07.2018 11:35:56   Mazur Lada
  24.08.2017 12:13:07
23.02.2018 19:01:43    #59831
Views: 42

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka.
24.08.2017
Zoom
Strangalia attenuata
  Adult
Mazur Lada

14.07.2018 11:33:31   Mazur Lada
  25.08.2017 10:19:48
17.03.2018 19:26:19    #61219
Views: 24

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
25.08.2017
ZoomRelated images: 3
Argiope bruennichi
 
Mazur Lada

14.07.2018 11:29:49   Mazur Lada
  25.08.2017 10:49:42
22.04.2018 13:40:56    #65661
Views: 24

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
25.08.2017
ZoomRelated images: 3
Argiope bruennichi
 
Mazur Lada

14.07.2018 11:29:49   Mazur Lada
  25.08.2017 10:50:41
22.04.2018 13:40:55    #65660
Views: 22

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
25.08.2017
ZoomRelated images: 3
Argiope bruennichi
 
Mazur Lada

14.07.2018 11:29:49   Mazur Lada
  25.08.2017 10:43:21
22.04.2018 13:40:55    #65659
Views: 23

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
25.08.2017
Zoom
Erythromma viridulum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:57:11   Nadiya Sytschak
  25.06.2018 10:01:26
05.07.2018 01:10:14    #79220
Views: 23

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 10:01:26)
Zoom
Plinachtus imitator
 
Heteropteran

14.07.2018 09:56:44   Heteropteran
  13.07.2018 11:00:10
14.07.2018 09:56:44    #80690
Views: 13

TR·Izmir
Urla
12.07.2018
Zoom
Erythromma viridulum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:11:52   Kharkovbut
  24.06.2018 18:30:31
05.07.2018 01:10:13    #79216
Views: 19

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
24.06.2018 (24.06.2018 18:30:31)
ZoomRelated images: 1
Erythromma viridulum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:10:44   Kharkovbut
  25.06.2018 10:02:28
05.07.2018 01:10:14    #79221
Views: 15

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 10:02:28)
Zoom
Sympetrum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:10:12   Kharkovbut
  25.06.2018 11:36:16
05.07.2018 01:10:18    #79237
Views: 7

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 11:36:16)
Zoom
Sympetrum
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:09:56   Kharkovbut
  25.06.2018 17:52:20
05.07.2018 01:10:19    #79245
Views: 12

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 17:52:20)
Zoom
Erythromma viridulum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:09:09   Kharkovbut
  25.06.2018 18:32:05
05.07.2018 01:10:20    #79247
Views: 26

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 18:32:05)
ZoomRelated images: 2
Lestes barbarus
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:07:25   Kharkovbut
  26.06.2018 14:15:13
05.07.2018 01:10:22    #79255
Views: 14

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 14:15:13)
ZoomRelated images: 2
Lestes barbarus
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:07:25   Kharkovbut
  26.06.2018 14:14:57
05.07.2018 01:10:21    #79254
Views: 6

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 14:14:57)
ZoomRelated images: 2
Libellula depressa
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:06:34   Kharkovbut
  26.06.2018 15:21:52
05.07.2018 01:11:45    #79264
Views: 6

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 15:21:52)
ZoomRelated images: 2
Libellula depressa
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:06:34   Kharkovbut
  26.06.2018 15:21:04
05.07.2018 01:11:45    #79263
Views: 4

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 15:21:04)
Zoom
Sympetrum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:05:53   Kharkovbut
  27.06.2018 14:51:53
05.07.2018 01:11:52    #79294
Views: 8

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
27.06.2018 (27.06.2018 14:51:53)
Zoom
Erythromma viridulum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:05:08   Kharkovbut
  28.06.2018 12:42:49
05.07.2018 01:11:52    #79295
Views: 19

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
28.06.2018 (28.06.2018 12:42:49)
Zoom
Orthetrum cancellatum
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:04:09   Kharkovbut
  28.06.2018 12:50:23
05.07.2018 01:12:37    #79296
Views: 12

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
28.06.2018 (28.06.2018 12:50:23)
Zoom
Coenagrion puella
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 09:03:09   Kharkovbut
  28.06.2018 13:44:11
05.07.2018 01:12:37    #79300
Views: 23

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
28.06.2018 (28.06.2018 13:44:11)
ZoomRelated images: 2
Limonium bungei
 
Semyon

14.07.2018 08:36:33   Tatjana Sova
  12.07.2018 11:46:58
13.07.2018 10:55:35    #80559
Views: 24

UA·Zaporizhia·Yakymivka
12.07.2018
ZoomRelated images: 2
Limonium bungei
 
Semyon

14.07.2018 08:36:33   Tatjana Sova
  12.07.2018 11:46:39
13.07.2018 10:53:10    #80557
Views: 15

UA·Zaporizhia·Yakymivka
12.07.2018
Zoom
Clytra laeviuscula
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 08:34:09   Nadiya Sytschak
  25.06.2018 11:09:36
05.07.2018 01:15:23    #79349
Views: 12

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 11:09:36)
ZoomRelated images: 4
Spiraea alba
  Flowers
Markiian Khylynskyi

14.07.2018 08:07:02   Tatjana Sova
  12.07.2018 15:58:02
13.07.2018 10:48:30    #80555
Views: 7

UA·Lviv·Zhovkva
12.07.2018
ZoomRelated images: 4
Spiraea alba
  Flowers
Markiian Khylynskyi

14.07.2018 08:07:02   Tatjana Sova
  12.07.2018 15:57:55
13.07.2018 10:48:15    #80554
Views: 12

UA·Lviv·Zhovkva
12.07.2018
ZoomRelated images: 4
Spiraea alba
  Flowers
Markiian Khylynskyi

14.07.2018 08:07:02   Tatjana Sova
  12.07.2018 15:57:51
13.07.2018 10:47:58    #80553
Views: 7

UA·Lviv·Zhovkva
12.07.2018
ZoomRelated images: 4
Spiraea alba
  Flowers
Markiian Khylynskyi

14.07.2018 08:07:02   Tatjana Sova
  12.07.2018 15:57:45
13.07.2018 10:47:38    #80552
Views: 12

UA·Lviv·Zhovkva
12.07.2018
Zoom
Eupithecia tantillaria
  Adult
Mazur Lada

14.07.2018 08:04:42   Sergienko
  23.05.2018 14:53:12
12.07.2018 19:44:44    #80471
Views: 26

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka.
23.05.2018
ZoomRelated images: 2
Watsonalla cultraria
  Adult
Maryna Burlaka

14.07.2018 08:00:58   Sergienko
  30.04.2018 11:19:56
13.07.2018 21:35:22    #80638
Views: 8

UA·Zakarpatska·Volovets
Borzhava, near Velykyj verkh
30.04.2018
ZoomRelated images: 2
Watsonalla cultraria
  Adult
Maryna Burlaka

14.07.2018 08:00:58   Sergienko
  30.04.2018 11:19:43
13.07.2018 21:35:22    #80637
Views: 6

UA·Zakarpatska·Volovets
Borzhava, near Velykyj verkh
30.04.2018
ZoomRelated images: 6
Anchusa procera
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 08:00:07   Tatjana Sova
  26.06.2018 19:17:03
02.07.2018 20:32:43    #78813
Views: 8

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 19:17:03)
ZoomRelated images: 6
Anchusa procera
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 08:00:07   Tatjana Sova
  26.06.2018 19:16:59
02.07.2018 20:32:43    #78812
Views: 8

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 19:16:59)
ZoomRelated images: 6
Anchusa procera
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 08:00:07   Tatjana Sova
  26.06.2018 19:16:51
02.07.2018 20:32:42    #78811
Views: 16

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 19:16:51)
ZoomRelated images: 6
Anchusa procera
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 08:00:07   Tatjana Sova
  26.06.2018 19:16:48
02.07.2018 20:32:42    #78810
Views: 5

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 19:16:48)
ZoomRelated images: 6
Anchusa procera
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 08:00:07   Tatjana Sova
  26.06.2018 19:16:21
02.07.2018 20:32:42    #78809
Views: 4

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 19:16:21)
ZoomRelated images: 6
Anchusa procera
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 08:00:07   Tatjana Sova
  26.06.2018 19:16:13
02.07.2018 20:32:42    #78808
Views: 11

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
26.06.2018 (26.06.2018 19:16:13)
Zoom
Spilosoma lubricipeda
 
basileus

14.07.2018 07:52:28   Gansucha
  14.07.2018 02:12:52
14.07.2018 03:38:52    #80687
Views: 9

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
м.Виноградів, залетів у приміщенн...
14.07.2018
ZoomRelated images: 2
Trifolium medium
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 07:46:54   Tatjana Sova
  25.06.2018 17:56:00
02.07.2018 20:34:48    #78817
Views: 7

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 17:56:00)
ZoomRelated images: 2
Trifolium medium
 
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 07:46:54   Tatjana Sova
  25.06.2018 17:55:53
02.07.2018 20:34:48    #78816
Views: 9

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
25.06.2018 (25.06.2018 17:55:53)
Zoom
Platycnemis pennipes
  Adult
Vyatcheslav Voropayev

14.07.2018 07:37:51   Nadiya Sytschak
  27.06.2018 11:26:38
05.07.2018 01:11:48    #79280
Views: 17

UA·Zhytomyr·Ruzhyn
27.06.2018 (27.06.2018 11:26:38)
Zoom
Araschnia levana
  Adult
Gansucha
Сонцевичок змінний
14.07.2018 07:27:56   Kharkovbut
  23.06.2012 17:32:41
13.07.2018 23:06:11    #80672
Views: 9

UA·Rivne·Rivne
с. Новостав
23.06.2012 (23.06.2012 17:32:41)
Zoom
Araschnia levana
  Adult
Gansucha
Сонцевичок змінний
14.07.2018 07:27:47   Kharkovbut
  13.07.2011 08:54:48
13.07.2018 23:06:12    #80677
Views: 7

UA·Rivne·Rivne
с. Новостав
13.07.2011 (13.07.2011 08:54:48)
ZoomRelated images: 2
Acanthosoma haemorrhoidale
 
Maryna Burlaka

14.07.2018 07:27:45   Heteropteran
  30.04.2018 13:09:51
13.07.2018 23:05:55    #80670
Views: 6

UA·Zakarpatska·Mizhhiria
Borzhava, near Velykyj verkh
30.04.2018
ZoomRelated images: 2
Acanthosoma haemorrhoidale
 
Maryna Burlaka

14.07.2018 07:27:45   Heteropteran
  30.04.2018 13:09:38
13.07.2018 23:05:55    #80669
Views: 11

UA·Zakarpatska·Mizhhiria
Borzhava, near Velykyj verkh
30.04.2018
ZoomRelated images: 1
Araschnia levana
  Adult
Gansucha
Сонцевичок змінний
14.07.2018 07:27:40   Kharkovbut
  13.07.2011 09:53:59
13.07.2018 23:06:11    #80675
Views: 13

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
13.07.2011 (13.07.2011 09:53:59)
Zoom
Araschnia levana
  Adult
Gansucha
Сонцевичок змінний
14.07.2018 07:27:30   Kharkovbut
  30.07.2009 09:43:19
13.07.2018 23:06:11    #80674
Views: 13

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
30.07.2009 (30.07.2009 09:43:19)
Zoom
Araschnia levana
  Adult
Gansucha

14.07.2018 07:26:45   Kharkovbut
  29.07.2011 10:24:31
13.07.2018 22:49:18    #80662
Views: 8

UA·Rivne·Rivne
с. Новостав
29.07.2011 (29.07.2011 10:24:31)
Zoom
Araschnia levana
  Adult
Gansucha

14.07.2018 07:26:37   Kharkovbut
  02.08.2011 14:03:08
13.07.2018 22:49:18    #80663
Views: 10

UA·Rivne·Rivne
с. Новостав
02.08.2011 (02.08.2011 14:03:08)
ZoomRelated images: 3
Araschnia levana
  Adult
Gansucha

14.07.2018 07:25:14   Kharkovbut
  21.07.2011 09:50:18
13.07.2018 22:49:17    #80659
Views: 11

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
21.07.2011 (21.07.2011 09:50:29)
ZoomRelated images: 3
Araschnia levana
  Adult
Gansucha

14.07.2018 07:25:14   Kharkovbut
  21.07.2011 09:50:38
13.07.2018 22:49:17    #80656
Views: 10

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
21.07.2011 (21.07.2011 09:50:29)
«««    1 ··· 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · [11] · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ··· 1074    »»»
  Query time: 1.369 / 1.369 sec.
Online: 32 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 5.6.33,   MySQL v. 5.6.39-log (mysqli).