SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue »  Plantae »  Tracheophyta
  Phylum: Tracheophyta
Pages: 679    Images: 1...60 (40707)
«««    [1] · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 ··· 679    »»»
ZoomRelated images: 2
 
Ожина повзуча Ожина повзуча
Rubus angloserpens
 
kpetro
Ожина повзуча
  27.01.2020 14:42:09
27.01.2020 20:31:59    #140750
S0454687_result.JPG


UA·Ivano-Frankivsk·Dolyna
Болехів, берег річки Сукіль
27.01.2020 (27.01.2020 14:42:09)
ZoomRelated images: 2
 
Ожина повзуча Ожина повзуча
Rubus angloserpens
 
kpetro
Ожина повзуча
  27.01.2020 14:41:47
27.01.2020 20:31:59    #140749
S0444685_result.JPG


UA·Ivano-Frankivsk·Dolyna
Болехів, берег річки Сукіль
27.01.2020 (27.01.2020 14:42:09)
ZoomRelated images: 3
 
Омела Омела Омела
Alnus incana
 
kpetro
Омела
  27.01.2020 14:53:36
27.01.2020 20:29:39    #140746
S0544705_result.JPG


UA·Ivano-Frankivsk·Dolyna
Болехів, берег річки Сукіль
27.01.2020 (27.01.2020 14:53:36)
ZoomRelated images: 3
 
Омела Омела Омела
Alnus incana
 
kpetro
Омела
  27.01.2020 14:53:17
27.01.2020 20:29:39    #140745
S0524701_1result_filtered.jpg


UA·Ivano-Frankivsk·Dolyna
Болехів, берег річки Сукіль
27.01.2020 (27.01.2020 14:53:36)
ZoomRelated images: 3
 
Омела Омела Омела
Alnus incana
 
kpetro
Омела
  27.01.2020 14:53:17
27.01.2020 20:29:39    #140744
1S0524701_result_1.JPG


UA·Ivano-Frankivsk·Dolyna
Болехів, берег річки Сукіль
27.01.2020 (27.01.2020 14:53:36)
Zoom
 
Reseda lutea
  Flowers
Nadiya Sytschak

  02.06.2019 07:58:02
27.01.2020 19:42:37    #140733
IMG_20190602_075801_1.jpg


UA·Odesa·Shyriaieve
Petrovirivka vill.
02.06.2019
Zoom
 
Ambrosia artemisiifolia - annual ...
 
Nadiya Sytschak

  02.06.2019 07:47:55
27.01.2020 19:39:44    #140731
IMG_20190602_074754_1.jpg


UA·Odesa·Shyriaieve
Petrovirivka vill.
02.06.2019
Zoom
 
Eryngium campestre
 
Nadiya Sytschak

  02.06.2019 07:47:13
27.01.2020 19:35:26    #140729
IMG_20190602_074712_1.jpg


UA·Odesa·Shyriaieve
Petrovirivka vill.
02.06.2019
Zoom
 
Astragalus varius
  Flowers
Nadiya Sytschak

  02.06.2019 07:47:04
27.01.2020 19:32:29    #140728
IMG_20190602_074703_1.jpg


UA·Odesa·Shyriaieve
Petrovirivka vill.
02.06.2019
ZoomRelated images: 2
 
Scirpoides holoschoenus
  Flowers
Nadiya Sytschak

  02.06.2019 07:15:52
27.01.2020 19:15:32    #140724
IMG_0231_10.jpg


UA·Odesa·Shyriaieve
Petrovirivka vill.
02.06.2019
ZoomRelated images: 2
 
Scirpoides holoschoenus
  Flowers
Nadiya Sytschak

  02.06.2019 07:16:09
27.01.2020 19:15:32    #140723
IMG_0233_1.jpg


UA·Odesa·Shyriaieve
Petrovirivka vill.
02.06.2019
ZoomRelated images: 2
 
Aconitum
  Flowers
Svitlyk

  
27.01.2020 18:18:21    #140719
_viber_2020-01-27_20-02-09.jpg
Views: 6

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
Vipche vill.
05.08.2019
ZoomRelated images: 2
 
Aconitum
  Flowers
Svitlyk

  
27.01.2020 18:18:21    #140718
_viber_2020-01-27_20-00-29.jpg
Views: 3

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
Vipche vill.
05.08.2019
ZoomRelated images: 3
 
Salvia glutinosa
  Flowers
Svitlyk

  04.08.2019 16:12:12
27.01.2020 17:36:07    #140717
DSC_04262.jpg
Views: 3

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
04.08.2019 (04.08.2019 16:11:52)
ZoomRelated images: 3
 
Salvia glutinosa
  Flowers
Svitlyk

  04.08.2019 16:12:00
27.01.2020 17:36:06    #140716
DSC_04231.jpg


UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
04.08.2019 (04.08.2019 16:11:52)
ZoomRelated images: 3
 
Salvia glutinosa
  Flowers
Svitlyk

  04.08.2019 16:11:52
27.01.2020 17:36:06    #140715
DSC_04213.jpg
Views: 2

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
04.08.2019 (04.08.2019 16:11:52)
ZoomRelated images: 2
 
Cirsium oleraceum
  Flowers
Svitlyk

  04.08.2019 15:59:31
27.01.2020 17:12:48    #140714
DSC_03782.jpg
Views: 8

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
04.08.2019 (04.08.2019 15:59:24)
ZoomRelated images: 2
 
Cirsium oleraceum
  Flowers
Svitlyk

  04.08.2019 15:59:24
27.01.2020 17:12:47    #140713
DSC_03771.jpg
Views: 8

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
04.08.2019 (04.08.2019 15:59:24)
ZoomRelated images: 2
 
Geranium
  Flowers
Svitlyk

  04.08.2019 16:09:23
27.01.2020 15:15:39    #140708
DSC_04193.jpg
Views: 2

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
04.08.2019 (04.08.2019 16:09:23)
ZoomRelated images: 2
 
Geranium
  Flowers
Svitlyk

  04.08.2019 16:09:09
27.01.2020 15:15:39    #140707
DSC_04171.jpg
Views: 1

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
04.08.2019 (04.08.2019 16:09:23)
Zoom
 
Verbascum
  Flowers
Svitlyk

  03.08.2019 17:22:25
27.01.2020 14:26:23    #140706
DSC_03420.jpg
Views: 3

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
03.08.2019 (03.08.2019 17:22:25)
Zoom
 
Salvinia natans - floating water-...
  Fructification
Ivan Danylyk

  27.08.2019 19:17:05
27.01.2020 13:22:13    #140704
IMG_20190827_191705.jpg
Views: 5

UA·Lviv·Lviv City
Lviv
27.08.2019 (27.08.2019 19:17:05)
Zoom
 
Salvinia natans - floating water-...
  Fructification
Ivan Danylyk

  14.09.2018 18:21:06
27.01.2020 13:22:13    #140703
IMG_20180914_182106.jpg


UA·Lviv·Lviv City
Lviv
14.09.2018 (14.09.2018 18:21:06)
Zoom
 
Leucojum vernum
 
Rostyslav Yurechko

  24.01.2020 15:25:24
27.01.2020 09:45:08    #140702
DSCN9133_1466x1600.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
24.01.2020
Zoom
 
Neottia nidus-avis - Bird's Nest ...
 
Rostyslav Yurechko

  20.01.2020 15:15:57
27.01.2020 09:41:57    #140701
DSCN9131_1600x1195.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
20.01.2020
ZoomRelated images: 2
 
Petasites albus
 
Rostyslav Yurechko

  20.01.2020 14:44:17
27.01.2020 09:38:49    #140700
DSCN9129_1210x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
20.01.2020
ZoomRelated images: 2
 
Petasites albus
 
Rostyslav Yurechko

  20.01.2020 14:44:04
27.01.2020 09:38:48    #140699
DSCN9128_1240x1600.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
20.01.2020
Zoom
 
Anemone nemorosa
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 15:12:57
27.01.2020 09:26:48    #140698
DSCN9126_1235x1600.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
15.01.2020
Zoom
 
Neottia nidus-avis - Bird's Nest ...
 
Rostyslav Yurechko

  20.01.2020 14:23:32
27.01.2020 09:14:56    #140697
DSCN9127_1200x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
20.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 14:31:08
27.01.2020 09:05:20    #140696
DSCN9125.JPG


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 14:30:52
27.01.2020 09:05:19    #140695
DSCN9124.JPG


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 14:30:44
27.01.2020 09:05:19    #140694
DSCN9123.JPG
Views: 1

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Pobich
15.01.2020
Zoom
 
Neottia nidus-avis - Bird's Nest ...
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 13:35:31
27.01.2020 08:57:07    #140693
DSCN9122_1200x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 13:07:24
27.01.2020 08:54:18    #140692
DSCN9121.JPG


UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 13:07:14
27.01.2020 08:54:18    #140691
DSCN9120.JPG


UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 13:07:01
27.01.2020 08:54:17    #140690
DSCN9119.JPG


UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 12:39:58
27.01.2020 08:51:51    #140689
DSCN9118.JPG
Views: 2

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 12:39:45
27.01.2020 08:51:51    #140688
DSCN9117.JPG
Views: 2

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
15.01.2020
ZoomRelated images: 3
 
Polystichum aculeatum
 
Rostyslav Yurechko

  15.01.2020 12:39:19
27.01.2020 08:51:50    #140687
DSCN9116.JPG
Views: 2

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
15.01.2020
ZoomRelated images: 2
 
Cephalanthera damasonium - white ...
 
Rostyslav Yurechko

  08.12.2019 15:23:21
27.01.2020 08:17:34    #140683
DSCN9112_1162x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Kozaky
08.12.2019
ZoomRelated images: 2
 
Cephalanthera damasonium - white ...
 
Rostyslav Yurechko

  08.12.2019 15:23:02
27.01.2020 08:17:34    #140682
DSCN9111_1380x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Kozaky
08.12.2019
Zoom
 
Cephalanthera damasonium - white ...
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 14:00:09
27.01.2020 08:12:17    #140681
DSCN9105_1235x1600.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnya
28.11.2019
ZoomRelated images: 2
 
Staphylea pinnata
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 13:34:31
27.01.2020 08:08:45    #140680
DSCN9104_1554x1600.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnya
28.11.2019
ZoomRelated images: 2
 
Staphylea pinnata
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 13:32:43
27.01.2020 08:08:45    #140679
DSCN9100_1222x1600.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnya
28.11.2019
Zoom
 
Cephalanthera damasonium - white ...
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 13:08:56
27.01.2020 08:02:21    #140678
DSCN9099_1200x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Havarechchyna
28.11.2019
Zoom
 
Cephalanthera damasonium - white ...
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 12:41:09
27.01.2020 07:59:59    #140677
DSCN9098_1199x1600.jpg


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Havarechchyna
28.11.2019
Zoom
 
Vinca minor - lesser periwinkle, ...
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 11:43:06
27.01.2020 07:56:49    #140676
DSCN9097_1200x1600.jpg


UA·Lviv·Busk
Terebezhi
28.11.2019
ZoomRelated images: 2
 
Polypodium vulgare
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 11:31:05
27.01.2020 07:53:31    #140675
DSCN9096_1199x1600.jpg


UA·Lviv·Busk
Terebezhi
28.11.2019
ZoomRelated images: 2
 
Polypodium vulgare
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 11:30:49
27.01.2020 07:53:30    #140674
DSCN9095_1200x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Busk
Terebezhi
28.11.2019
ZoomRelated images: 2
 
Neottia nidus-avis - Bird's Nest ...
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 11:22:54
27.01.2020 07:41:00    #140673
DSCN9094_1199x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Busk
Terebezhi
28.11.2019
ZoomRelated images: 2
 
Neottia nidus-avis - Bird's Nest ...
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 11:22:39
27.01.2020 07:41:00    #140672
DSCN9093_1199x1600.jpg
Views: 4

UA·Lviv·Busk
Terebezhi
28.11.2019
Zoom
 
Neottia nidus-avis - Bird's Nest ...
 
Rostyslav Yurechko

  28.11.2019 10:36:44
27.01.2020 07:37:18    #140671
DSCN9092_1200x1600.jpg
Views: 1

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Havarechchyna
28.11.2019
ZoomRelated images: 2
 
Geum montanum
  Fruits
leopolitanus

  
26.01.2020 08:26:39    #140668
228431_a4f48f54.jpg


UA·Zakarpatska·Rakhiv
Петрос
15.07.2007
ZoomRelated images: 2
 
Geum montanum
  Fruits
leopolitanus

  
26.01.2020 08:26:38    #140667
228430_4f2a8675.jpg


UA·Zakarpatska·Rakhiv
Петрос
15.07.2007
ZoomRelated images: 4
 
Geum montanum
  Flowers
leopolitanus

  
26.01.2020 08:23:42    #140666
228429_52ebcf60.jpg


UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
Смотрич
04.06.2009
ZoomRelated images: 4
 
Geum montanum
  Flowers
leopolitanus

  
26.01.2020 08:23:41    #140665
228428_47b41b74.jpg


UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
Смотрич
04.06.2009
ZoomRelated images: 4
 
Geum montanum
  Flowers
leopolitanus

  
26.01.2020 08:23:41    #140664
228427_a5c4245a.jpg


UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
Смотрич
04.06.2009
ZoomRelated images: 4
 
Geum montanum
 
leopolitanus

  
26.01.2020 08:23:40    #140663
228426_f3f87c0c.jpg
Views: 1

UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
Смотрич
04.06.2009
Zoom
 
Euphorbia amygdaloides
  Flowers
leopolitanus

  
26.01.2020 08:17:31    #140662
228414_258e5d49.jpg


UA·Ivano-Frankivsk·Verkhovyna
Дземброня
04.06.2009
ZoomRelated images: 2
 
Euphorbia amygdaloides
  Flowers
leopolitanus

  
26.01.2020 08:15:15    #140661
228413_99fb039e.jpg


UA·Zakarpatska·Rakhiv
Кваси
02.05.2008
«««    [1] · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 ··· 679    »»»
  Query time: 3.216 / 3.216 sec.
Online: Eugene Novosad · Genyk Golovko and 39 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.2,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).