SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue »  Plantae »  Tracheophyta »  Polypodiopsida »  Polypodiales »  Dryopteridaceae »  Dryopteris »  Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
  Species: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Pages: 2    Images: 1...60 (73)
«««    [1] · 2    »»»
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
  Fructification
basileus

09.02.2020 09:28:46   Nadiya Sytschak
  18.06.2016 07:29:39
07.02.2020 14:13:53    #142078
P6183954.JPG
Views: 4

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
18.06.2016
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
  Fructification
basileus

09.02.2020 09:28:46   Nadiya Sytschak
  18.06.2016 07:29:14
07.02.2020 14:13:01    #142077
P6183953.JPG
Views: 8

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
18.06.2016
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

28.12.2019 00:49:57   Nikolai Yunakov
  23.06.2019 13:51:56
05.07.2019 12:39:35    #117981
DSCN7694.JPG
Views: 59

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

26.12.2019 13:55:09   Nikolai Yunakov
  30.09.2019 10:39:34
24.10.2019 18:12:56    #130850
DSCN8897.JPG
Views: 25

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
30.09.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

26.12.2019 13:04:58   Nikolai Yunakov
  23.09.2019 10:29:14
09.10.2019 10:32:27    #129986
DSCN87800.JPG
Views: 24

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
23.09.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

25.12.2019 14:45:37   Nikolai Yunakov
  30.09.2019 10:39:44
24.10.2019 18:12:56    #130851
DSCN88980.JPG
Views: 24

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
30.09.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

25.12.2019 14:45:21   Nikolai Yunakov
  30.09.2019 10:39:59
24.10.2019 18:12:57    #130852
DSCN88991.JPG
Views: 29

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
30.09.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

25.12.2019 14:44:40   Nikolai Yunakov
  23.09.2019 10:29:54
09.10.2019 10:32:29    #129989
DSCN87830.JPG
Views: 22

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
23.09.2019
ZoomRelated images: 3
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

20.11.2019 13:11:22   Rostyslav Yurechko
  06.11.2019 10:23:30
20.11.2019 13:11:22    #132734
DSCN9049_1600x1319.jpg
Views: 20

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Hrabovo
06.11.2019
ZoomRelated images: 3
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

20.11.2019 13:11:22   Rostyslav Yurechko
  06.11.2019 10:23:05
20.11.2019 13:11:22    #132733
DSCN9048_1600x1595.jpg
Views: 14

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Hrabovo
06.11.2019
ZoomRelated images: 3
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

20.11.2019 13:11:21   Rostyslav Yurechko
  06.11.2019 10:22:49
20.11.2019 13:11:21    #132732
DSCN9047_1263x1600.jpg
Views: 15

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Hrabovo
06.11.2019
ZoomRelated images: 3
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

08.11.2019 14:40:01   Rostyslav Yurechko
  29.10.2019 11:03:01
08.11.2019 14:40:01    #131792
DSCN9004_1478x1600.jpg
Views: 27

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Hutyshche
29.10.2019
ZoomRelated images: 3
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

08.11.2019 14:40:01   Rostyslav Yurechko
  29.10.2019 11:02:37
08.11.2019 14:40:01    #131791
DSCN9003_1600x1189.jpg
Views: 25

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Hutyshche
29.10.2019
ZoomRelated images: 3
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

08.11.2019 14:40:01   Rostyslav Yurechko
  29.10.2019 11:02:20
08.11.2019 14:40:01    #131790
DSCN9002_1600x1139.jpg
Views: 31

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Hutyshche
29.10.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

24.10.2019 18:12:57   Rostyslav Yurechko
  30.09.2019 10:41:35
24.10.2019 18:12:57    #130853
DSCN89030.JPG
Views: 26

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
30.09.2019
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

24.10.2019 18:12:03   Rostyslav Yurechko
  30.09.2019 10:37:37
24.10.2019 18:12:03    #130849
DSCN8892.JPG
Views: 34

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
30.09.2019
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

24.10.2019 18:12:02   Rostyslav Yurechko
  30.09.2019 10:37:21
24.10.2019 18:12:02    #130848
DSCN8891.JPG
Views: 27

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
30.09.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

10.10.2019 18:12:11   Nadiya Sytschak
  23.06.2019 13:51:49
05.07.2019 12:39:35    #117980
DSCN7693.JPG
Views: 64

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

10.10.2019 18:12:11   Nadiya Sytschak
  23.06.2019 13:51:37
05.07.2019 12:39:35    #117979
DSCN7692.JPG
Views: 62

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

10.10.2019 18:12:11   Nadiya Sytschak
  23.06.2019 13:51:18
05.07.2019 12:39:34    #117978
DSCN7691.JPG
Views: 65

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

10.10.2019 17:16:00   Nadiya Sytschak
  23.09.2019 10:30:11
09.10.2019 10:32:30    #129990
DSCN8784.JPG
Views: 21

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
23.09.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

10.10.2019 17:16:00   Nadiya Sytschak
  23.09.2019 10:29:34
09.10.2019 10:32:29    #129988
DSCN87820.JPG
Views: 20

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
23.09.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

10.10.2019 17:16:00   Nadiya Sytschak
  23.09.2019 10:29:23
09.10.2019 10:32:28    #129987
DSCN87811.JPG
Views: 23

UA·Lviv·Brody
Pidhirtsi
23.09.2019
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Станислава Ро

30.09.2019 18:07:01   Nadiya Sytschak
  29.09.2019 14:29:08
30.09.2019 14:27:12    #129428
29s_ostr3.jpg
Views: 33

UA·Rivne·Ostroh
Острог
29.09.2019
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Станислава Ро

30.09.2019 18:07:01   Nadiya Sytschak
  29.09.2019 14:28:55
30.09.2019 14:26:40    #129427
29s_ostr17.jpg
Views: 30

UA·Khmelnytskyi·Khmelnytskyi
Нетешин
29.09.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

03.08.2019 03:00:05   Nikolai Yunakov
  25.07.2019 10:57:47
02.08.2019 21:53:18    #122152
DSCN8109.JPG
Views: 43

UA·Lviv·Brody
Trishchuky
25.07.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

03.08.2019 03:00:03   Nikolai Yunakov
  25.07.2019 10:57:13
02.08.2019 21:53:17    #122150
DSCN8107.JPG
Views: 38

UA·Lviv·Brody
Trishchuky
25.07.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

02.08.2019 21:53:52   Rostyslav Yurechko
  25.07.2019 10:58:11
02.08.2019 21:53:19    #122153
DSCN8110.JPG
Views: 38

UA·Lviv·Brody
Trishchuky
25.07.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

02.08.2019 21:53:52   Rostyslav Yurechko
  25.07.2019 10:57:27
02.08.2019 21:53:18    #122151
DSCN8108.JPG
Views: 42

UA·Lviv·Brody
Trishchuky
25.07.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

02.08.2019 21:53:52   Rostyslav Yurechko
  25.07.2019 10:57:00
02.08.2019 21:53:17    #122149
DSCN8106.JPG
Views: 42

UA·Lviv·Brody
Trishchuky
25.07.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 20:53:04   Nikolai Yunakov
  23.06.2019 13:48:51
05.07.2019 12:52:11    #117982
DSCN7682.JPG
Views: 57

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 20:52:58   Nikolai Yunakov
  23.06.2019 13:47:50
05.07.2019 12:30:45    #117975
DSCN7679.JPG
Views: 57

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 20:52:54   Nikolai Yunakov
  23.06.2019 13:50:13
05.07.2019 12:53:03    #117987
DSCN7687.JPG
Views: 51

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 20:52:54   Nikolai Yunakov
  23.06.2019 13:50:03
05.07.2019 12:53:03    #117986
DSCN76860.JPG
Views: 51

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:59:39   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:49:43
05.07.2019 12:52:13    #117985
DSCN76850.JPG
Views: 37

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:59:39   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:49:20
05.07.2019 12:52:12    #117984
DSCN7684.JPG
Views: 52

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:59:39   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:49:13
05.07.2019 12:52:12    #117983
DSCN7683.JPG
Views: 43

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:58:57   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:50:43
05.07.2019 12:53:05    #117990
DSCN7690.JPG
Views: 47

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:58:57   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:50:34
05.07.2019 12:53:04    #117989
DSCN76890.JPG
Views: 44

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:58:57   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:50:23
05.07.2019 12:53:04    #117988
DSCN76880.JPG
Views: 43

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:31:27   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:48:07
05.07.2019 12:30:46    #117977
DSCN7681.JPG
Views: 62

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:31:27   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:48:00
05.07.2019 12:30:46    #117976
DSCN7680.JPG
Views: 65

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:31:27   Rostyslav Yurechko
  23.06.2019 13:47:36
05.07.2019 12:30:45    #117974
DSCN7678.JPG
Views: 59

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Zozuli
23.06.2019
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:19:45   Rostyslav Yurechko
  11.06.2017 12:53:10
20.12.2017 15:11:09    #56665
DSCN7757.JPG
Views: 136

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Верхобузькі болота
11.06.2017
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

05.07.2019 12:19:45   Rostyslav Yurechko
  11.06.2017 12:52:27
20.12.2017 15:10:50    #56664
DSCN7755.JPG
Views: 118

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Верхобузькі болота
11.06.2017
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
basileus

13.06.2019 04:50:54   Nadiya Sytschak
  12.06.2019 16:37:16
12.06.2019 21:18:44    #113835
IMG_20190612_163716.jpg
Views: 47

CZ·Zlín·Zlín
ок. с. Slušovice
12.06.2019
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
basileus

13.06.2019 04:50:54   Nadiya Sytschak
  12.06.2019 16:37:06
12.06.2019 21:18:44    #113834
IMG_20190612_163707.jpg
Views: 51

CZ·Zlín·Zlín
ок. с. Slušovice
12.06.2019
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

06.04.2019 02:48:21   Nikolai Yunakov
  21.10.2018 10:59:03
02.11.2018 14:17:54    #93846
DSCN5901.JPG
Views: 84

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnia
21.10.2018
Zoom
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
basileus

24.01.2019 21:41:13   Nadiya Sytschak
  07.04.2012 10:10:37
17.09.2017 15:41:47    #45616
Dryopteris_carthusiana_(=D._spinu...
Views: 75

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
с.Веряця, дубовий ліс
07.04.2012
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Maryna Burlaka

24.01.2019 21:40:23   Nadiya Sytschak
  09.06.2018 11:58:33
30.06.2018 10:05:13    #77980
2018-06-09_11.58.33.jpg
Views: 121

UA·Chernihiv·Kozelets
between vill. Zhukivshchyna and P...
09.06.2018
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Maryna Burlaka

24.01.2019 21:40:23   Nadiya Sytschak
  09.06.2018 11:58:23
30.06.2018 10:05:12    #77979
2018-06-09_11.58.23.jpg
Views: 116

UA·Chernihiv·Kozelets
between vill. Zhukivshchyna and P...
09.06.2018
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
  Fructification
Gansucha

24.01.2019 21:39:36   Nadiya Sytschak
  03.11.2018 13:01:24
22.11.2018 21:00:33    #95186
_zhinochy_(Athyrium_filix-femina)...
Views: 135

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
03.11.2018 (03.11.2018 13:01:24)
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
  Fructification
Gansucha

24.01.2019 21:39:36   Nadiya Sytschak
  03.11.2018 13:03:50
22.11.2018 21:00:32    #95185
_zhinochy_(Athyrium_filix-femina)...
Views: 120

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
03.11.2018 (03.11.2018 13:01:24)
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
  Fructification
Gansucha

24.01.2019 21:39:36   Nadiya Sytschak
  03.11.2018 13:02:44
22.11.2018 21:00:32    #95183
_zhinochy_(Athyrium_filix-femina)...
Views: 104

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
03.11.2018 (03.11.2018 13:01:24)
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
  Fructification
Gansucha

24.01.2019 21:39:36   Nadiya Sytschak
  03.11.2018 13:02:36
22.11.2018 21:00:32    #95182
_zhinochy_(Athyrium_filix-femina)...
Views: 110

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
03.11.2018 (03.11.2018 13:01:24)
ZoomRelated images: 5
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
  Fructification
Gansucha

24.01.2019 21:39:36   Nadiya Sytschak
  03.11.2018 13:01:48
22.11.2018 21:00:32    #95181
_zhinochy_(Athyrium_filix-femina)...
Views: 103

UA·Rivne·Rivne
Новоставське лісництво
03.11.2018
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
basileus

18.11.2018 05:41:47   Nikolai Yunakov
  18.06.2016 07:29:14
17.09.2017 15:42:42    #45618
Dryopteris_carthusiana.JPG
Views: 172

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
с.Веряця, дубовий ліс
18.06.2016
ZoomRelated images: 2
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
basileus

18.11.2018 05:31:23   Nikolai Yunakov
  18.06.2016 07:29:39
17.09.2017 15:42:26    #45617
Dryopteris_carthusiana..JPG
Views: 144

UA·Zakarpatska·Vynohradiv
с.Веряця, дубовий ліс
18.06.2016
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

02.11.2018 14:19:00   Rostyslav Yurechko
  21.10.2018 11:00:43
02.11.2018 14:18:20    #93849
DSCN5905_1311x1600.jpg
Views: 89

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnia
21.10.2018
ZoomRelated images: 4
 
Dryopteris carthusiana - spinulos...
 
Rostyslav Yurechko

02.11.2018 14:19:00   Rostyslav Yurechko
  21.10.2018 11:00:25
02.11.2018 14:18:20    #93848
DSCN5904_1600x1391.jpg
Views: 121

UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnia
21.10.2018
«««    [1] · 2    »»»
  Query time: 11.247 / 11.247 sec.
Online: 45 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.2,   MySQL v. 5.7.29 (mysqli).