SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue
    < Select taxon > 
Pages: 1352    Images: 1...60 (81092)
«««    [1] · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 ··· 1352    »»»
ZoomRelated images: 2
Kiefferia pericarpiicola
  Larva/Nymph
Mazur Lada

19.01.2019 08:54:39   Mazur Lada
  02.08.2018 15:09:25
19.01.2019 08:51:11    #98599
Views: 8

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
02.08.2018
ZoomRelated images: 2
Kiefferia pericarpiicola
  Larva/Nymph
Mazur Lada

19.01.2019 08:54:06   Mazur Lada
  02.08.2018 15:09:11
19.01.2019 08:51:11    #98598
Views: 8

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
02.08.2018
Zoom
Crocidosema plebejana
  Adult
Novitckiy Sergey

19.01.2019 07:54:38   Novitckiy Sergey
  17.06.2016 09:55:40
19.01.2019 07:54:38    #98597


UA·Odesa·Bilyayivka
окр. с. Граденицы
17.06.2016 (17.06.2016 09:55:40)
ZoomRelated images: 2
Odocoileus virginianus - White-ta...
 
Nikolai Yunakov

19.01.2019 00:02:02   Nikolai Yunakov
  
19.01.2019 00:02:02    #98595


US·Massachusetts·Middlesex
Melrose, Oakdale Park
17.01.2019
ZoomRelated images: 2
Odocoileus virginianus - White-ta...
 
Nikolai Yunakov

19.01.2019 00:02:02   Nikolai Yunakov
  
19.01.2019 00:02:02    #98594
Views: 1

US·Massachusetts·Middlesex
Melrose, Oakdale Park
17.01.2019
ZoomRelated images: 4
Iris pumila
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 22:05:37   Ekaterina Kalashnik
  18.04.2018 16:03:28
18.01.2019 22:05:37    #98593


UA·Odesa·Lymanskyi
Схили Тилігульського лиману
18.04.2018
ZoomRelated images: 4
Iris pumila
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 22:05:37   Ekaterina Kalashnik
  18.04.2018 16:03:24
18.01.2019 22:05:37    #98592


UA·Odesa·Lymanskyi
Схили Тилігульського лиману
18.04.2018
ZoomRelated images: 4
Iris pumila
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 22:05:37   Ekaterina Kalashnik
  18.04.2018 16:03:09
18.01.2019 22:05:37    #98591


UA·Odesa·Lymanskyi
Схили Тилігульського лиману
18.04.2018
ZoomRelated images: 4
Iris pumila
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 22:05:37   Ekaterina Kalashnik
  18.04.2018 16:02:59
18.01.2019 22:05:36    #98590


UA·Odesa·Lymanskyi
Схили Тилігульського лиману
18.04.2018
ZoomRelated images: 3
Iris pumila
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 22:00:44   Ekaterina Kalashnik
  18.04.2018 16:08:49
18.01.2019 22:00:44    #98589


UA·Odesa·Lymanskyi
Схили Тилігульського лиману
18.04.2018
ZoomRelated images: 3
Iris pumila
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 22:00:44   Ekaterina Kalashnik
  18.04.2018 16:08:37
18.01.2019 22:00:44    #98588


UA·Odesa·Lymanskyi
Схили Тилігульського лиману
18.04.2018
ZoomRelated images: 3
Iris pumila
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 22:00:44   Ekaterina Kalashnik
  18.04.2018 16:08:32
18.01.2019 22:00:43    #98587


UA·Odesa·Lymanskyi
Схили Тилігульського лиману
18.04.2018
ZoomRelated images: 4
Sciurus vulgaris - red squirrel
  Adult
vvm

18.01.2019 21:44:54   Nadiya Sytschak
  19.05.2018 14:43:37
09.12.2018 14:14:40    #96419
Views: 10

UA·Donetsk·Volnovakha
Blagodatne
19.05.2018
ZoomRelated images: 4
Sciurus vulgaris - red squirrel
  Adult
vvm

18.01.2019 21:44:54   Nadiya Sytschak
  19.05.2018 14:43:22
09.12.2018 14:14:40    #96418
Views: 7

UA·Donetsk·Volnovakha
Blagodatne
19.05.2018
ZoomRelated images: 4
Sciurus vulgaris - red squirrel
  Adult
vvm

18.01.2019 21:44:54   Nadiya Sytschak
  19.05.2018 14:43:22
09.12.2018 14:14:40    #96417
Views: 5

UA·Donetsk·Volnovakha
Blagodatne
19.05.2018
ZoomRelated images: 4
Sciurus vulgaris - red squirrel
  Adult
vvm

18.01.2019 21:44:54   Nadiya Sytschak
  19.05.2018 14:43:21
09.12.2018 14:14:40    #96416
Views: 6

UA·Donetsk·Volnovakha
Blagodatne
19.05.2018
ZoomRelated images: 2
Spinulum annotinum subsp. annotinum
 
Novak

18.01.2019 21:39:55   Nadiya Sytschak
  19.05.2013 01:45:34
18.01.2019 21:05:39    #98586
Views: 6

UA·Khmelnytskyi·Shepetivka
v.Savichi
21.03.2015
ZoomRelated images: 2
Spinulum annotinum subsp. annotinum
 
Novak

18.01.2019 21:39:55   Nadiya Sytschak
  19.05.2013 01:45:44
17.01.2019 20:10:04    #98544
Views: 14
Comments: 2
UA·Khmelnytskyi·Shepetivka
v.Savichi
21.03.2015
Zoom
Sciurus vulgaris - red squirrel
 
Novak

18.01.2019 21:01:22   Novak
  28.05.2015 02:17:25
18.01.2019 21:01:22    #98585


UA·Vinnytsia·Tulchyn
v.Vinikurnia
29.03.2017
Zoom
Turdus viscivorus
 
Novak

18.01.2019 20:22:34   Novak
  28.05.2015 01:14:52
18.01.2019 20:22:34    #98584


UA·Vinnytsia·Tulchyn
v.Shpikiv
29.03.2017
Zoom
Castor fiber
  Traces of animal activity
Rostyslav Yurechko

18.01.2019 20:13:00   Rostyslav Yurechko
  12.01.2019 10:33:52
18.01.2019 20:13:00    #98583


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnya
12.01.2019
Zoom
Bibio marci
  Adult
Mazur Lada

18.01.2019 20:01:22   Mazur Lada
  12.05.2018 14:37:43
18.01.2019 20:01:22    #98582
Views: 3

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
12.05.2018
Zoom
Bombycilla garrulus - Bohemian Wa...
 
Novak

18.01.2019 19:56:49   Novak
  28.05.2015 01:17:07
18.01.2019 19:56:49    #98581


UA·Vinnytsia·Tulchyn
v.Shpikiv
29.03.2017
Zoom
Bombycilla garrulus - Bohemian Wa...
 
Novak

18.01.2019 19:53:55   Novak
  28.05.2015 01:11:15
18.01.2019 19:53:55    #98580
Views: 2

UA·Vinnytsia·Tulchyn
v.Shpikiv
29.03.2017
Zoom
Galanthus nivalis
 
Novak

18.01.2019 19:52:06   Nadiya Sytschak
  28.05.2015 02:56:53
18.01.2019 19:51:04    #98579
Views: 2

UA·Vinnytsia·Tulchyn
v.Levkivci
29.03.2017
Zoom
Corydalis solida
 
Novak

18.01.2019 19:51:29   Nadiya Sytschak
  28.05.2015 02:55:41
18.01.2019 19:49:22    #98575
Views: 2

UA·Vinnytsia·Tulchyn
v.Levkivci
29.03.2017
ZoomRelated images: 2
Metalimnobia
  Adult
Mazur Lada

18.01.2019 19:50:45   Mazur Lada
  30.11.-1 00:00:00
18.01.2019 19:50:45    #98578
Views: 6

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
16.05.2018
ZoomRelated images: 2
Metalimnobia
  Adult
Mazur Lada

18.01.2019 19:50:45   Mazur Lada
  30.11.-1 00:00:00
18.01.2019 19:50:45    #98577
Views: 6

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
16.05.2018
Zoom
Metalimnobia
  Adult
Mazur Lada

18.01.2019 19:50:44   Mazur Lada
  16.05.2018 16:45:26
18.01.2019 19:50:44    #98576
Views: 4

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
16.05.2018
Zoom
Galanthus nivalis
 
Novak

18.01.2019 19:49:27   Nadiya Sytschak
  28.05.2015 02:57:58
18.01.2019 19:46:51    #98574
Views: 3

UA·Vinnytsia·Tulchyn
v.Levkivci
29.03.2017
ZoomRelated images: 3
Dactylorhiza maculata
 
Олександр Гриб

18.01.2019 19:48:54   Nadiya Sytschak
  25.06.2017 09:01:02
18.01.2019 19:39:57    #98573
Views: 2

UA·Khmelnytskyi·Polonne
РЛП "Мальованка", Полонське л-во,...
25.06.2017
ZoomRelated images: 3
Dactylorhiza maculata
 
Олександр Гриб

18.01.2019 19:48:54   Nadiya Sytschak
  25.06.2017 09:00:53
18.01.2019 19:39:57    #98572
Views: 2

UA·Khmelnytskyi·Polonne
РЛП "Мальованка", Полонське л-во,...
25.06.2017
ZoomRelated images: 3
Dactylorhiza maculata
 
Олександр Гриб

18.01.2019 19:48:54   Nadiya Sytschak
  25.06.2017 09:00:37
18.01.2019 19:39:57    #98571
Views: 11
Comments: 1
UA·Khmelnytskyi·Polonne
РЛП "Мальованка", Полонське л-во,...
25.06.2017
ZoomRelated images: 3
Dactylorhiza fuchsii
  Flowers
Олександр Гриб

18.01.2019 19:35:27   Nadiya Sytschak
  05.06.2016 16:47:49
18.01.2019 19:25:43    #98570


UA·Khmelnytskyi·Polonne
Околиці с. Котюржинці, волога лука
05.06.2016
ZoomRelated images: 3
Dactylorhiza fuchsii
  Flowers
Олександр Гриб

18.01.2019 19:35:27   Nadiya Sytschak
  05.06.2016 16:57:00
18.01.2019 19:25:43    #98569
Views: 3

UA·Khmelnytskyi·Polonne
Околиці с. Котюржинці, волога лука
05.06.2016
ZoomRelated images: 3
Dactylorhiza fuchsii
  Flowers
Олександр Гриб

18.01.2019 19:35:27   Nadiya Sytschak
  05.06.2016 16:53:17
18.01.2019 19:25:42    #98568
Views: 8
Comments: 1
UA·Khmelnytskyi·Polonne
Околиці с. Котюржинці, волога лука
05.06.2016
Zoom
Eucosma cana
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:53:25   Novitckiy Sergey
  21.06.2017 18:10:02
18.01.2019 18:53:25    #98567


UA·Odesa·Bilyayivka
окр. с. Граденицы
20.06.2017
Zoom
Acleris boscanoides
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:47:00   Novitckiy Sergey
  21.06.2017 17:15:08
14.10.2018 14:53:32    #92533
Views: 17

UA·Odesa·Bilyayivka
с.Граденицы
20.06.2017
Zoom
Thiodia trochilana
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:43:33   Novitckiy Sergey
  25.07.2017 10:10:21
18.01.2019 18:43:33    #98566


UA·Odesa·Ivanivka (ODE)
окр. с. Севериновка
23.07.2017
Zoom
Gynnidomorpha alismana
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:38:29   Novitckiy Sergey
  20.07.2017 18:11:02
18.01.2019 18:38:29    #98565


UA·Odesa·Bilyayivka
Днестровские плавни
19.07.2017
Zoom
Gynnidomorpha permixtana
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:33:24   Novitckiy Sergey
  04.09.2017 11:38:55
18.01.2019 18:33:24    #98564


UA·Odesa·Bilyayivka
Днестровские плавни
03.09.2017
Zoom
Phalonidia affinitana
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:26:57   Novitckiy Sergey
  27.05.2018 12:22:09
18.01.2019 18:26:57    #98563


UA·Odesa·Bilyayivka
Днестровские плавни
26.05.2018
Zoom
Cochylis atricapitana
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:18:48   Novitckiy Sergey
  31.05.2016 11:20:11
18.01.2019 18:15:49    #98561


UA·Odesa·Bilyayivka
окр. с. Граденицы
30.05.2016
Zoom
Cochylis atricapitana
  Adult
Novitckiy Sergey

18.01.2019 18:17:52   Novitckiy Sergey
  21.06.2017 18:07:03
18.01.2019 18:17:52    #98562


UA·Odesa·Bilyayivka
окр. с. Граденицы
20.06.2017
Zoom
Castor fiber
  Traces of animal activity
Rostyslav Yurechko

18.01.2019 17:39:53   Rostyslav Yurechko
  12.01.2019 10:22:41
18.01.2019 17:38:47    #98560


UA·Lviv·Zolochiv (LVI)
Cheremoshnya
12.01.2019
Zoom
Tussilago farfara - coltsfoot
  Flowers
Mazur Lada

18.01.2019 17:24:24   Mazur Lada
  18.04.2018 14:21:47
18.01.2019 17:24:24    #98559
Views: 3

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
08.04.2018
Zoom
Caltha palustris - kingcup, marsh...
  Flowers
Mazur Lada

18.01.2019 17:20:09   Mazur Lada
  18.04.2018 16:55:24
18.01.2019 17:20:09    #98558
Views: 3

UA·Kyiv·Fastiv
Velyka Motovylivka
08.04.2018
Zoom
Canis aureus - Golden jackal
  Adult
MammalWatch(UkrBIN)

18.01.2019 17:15:21   Nikolai Yunakov
  
18.01.2019 17:14:15    #98557
Views: 9

UA·Mykolaiv
Nechaiane
13.01.2019
Zoom
Schizophyllum commune
 
Tatjana Sova

18.01.2019 15:33:49   Tatjana Sova
  15.11.2018 12:31:14
17.11.2018 14:45:46    #94760
Views: 67

UA·Kyiv·Kyiv City
Днепровский р-н, ул. Радужная, ок...
15.11.2018
Zoom
Viscum album subsp. album
 
Tatjana Sova

18.01.2019 15:32:36   Tatjana Sova
  28.11.2018 13:34:32
18.01.2019 15:30:52    #98556
Views: 4

UA·Kyiv·Kyiv City
ул. Курнатовского, на пересечении...
28.11.2018
ZoomRelated images: 2
Veronica syriaca
 
als
Veronica syriaca
18.01.2019 15:00:13   als
  02.04.2011 12:19:23
22.08.2017 18:07:24    #43914
Views: 113
Comments: 2
IL·Northern
гора Мерон
02.04.2011
ZoomRelated images: 2
Veronica syriaca
 
als

18.01.2019 15:00:13   als
  02.04.2011 12:19:04
22.08.2017 18:07:21    #43913
Views: 95

IL·Northern
гора Мерон
02.04.2011
Zoom
Hyla orientalis
 
yarem

18.01.2019 12:21:40   NZS
  13.10.2018 12:47:01
14.10.2018 11:49:36    #92523
Views: 36

UA·Khmelnytskyi·Polonne
08.09.2018
ZoomRelated images: 4
Anguis colchica
  Adult
Zhakov

18.01.2019 12:21:01   NZS
  09.08.2017 10:07:26
19.10.2018 12:27:52    #93016
Views: 13

UA·Zakarpatska·Rakhiv
с. Кваси
09.08.2017 (09.08.2017 10:07:26)
ZoomRelated images: 4
Anguis colchica
  Adult
Zhakov

18.01.2019 12:21:01   NZS
  09.08.2017 10:07:12
19.10.2018 12:27:52    #93015
Views: 30
Comments: 1
UA·Zakarpatska·Rakhiv
с. Кваси
09.08.2017 (09.08.2017 10:07:12)
ZoomRelated images: 4
Anguis colchica
  Adult
Zhakov

18.01.2019 12:21:01   NZS
  09.08.2017 10:07:01
19.10.2018 12:27:52    #93014
Views: 15

UA·Zakarpatska·Rakhiv
с. Кваси
09.08.2017 (09.08.2017 10:07:01)
ZoomRelated images: 4
Anguis colchica
  Adult
Zhakov

18.01.2019 12:21:01   NZS
  09.08.2017 10:06:39
19.10.2018 12:27:51    #93013
Views: 22

UA·Zakarpatska·Rakhiv
с. Кваси
09.08.2017 (09.08.2017 10:06:39)
ZoomRelated images: 3
Anguis colchica
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 12:20:14   NZS
  06.07.2014 08:17:36
27.10.2018 22:39:15    #93575
Views: 18

UA·Kharkiv·Zmiiv
Біологічний стаціонар ХНУ ім. В.Н...
06.07.2014
ZoomRelated images: 3
Anguis colchica
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 12:20:14   NZS
  06.07.2014 08:17:13
27.10.2018 22:39:14    #93574
Views: 17

UA·Kharkiv·Zmiiv
Біологічний стаціонар ХНУ ім. В.Н...
06.07.2014
ZoomRelated images: 3
Anguis colchica
 
Ekaterina Kalashnik

18.01.2019 12:20:14   NZS
  06.07.2014 08:16:51
27.10.2018 22:39:14    #93573
Views: 18

UA·Kharkiv·Zmiiv
Біологічний стаціонар ХНУ ім. В.Н...
06.07.2014
«««    [1] · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 ··· 1352    »»»
  Query time: 1.021 / 1.021 sec.
Online: 46 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.10-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).