SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (1)   ·   Distribution list   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
3821 Mosyakin & Fedoronchuk 1999 Mosyakin S., Fedoronchuk M.
Vascuar plants of Ukraine. A nomenclatural checklist
Kyiv, Kholodny Institute of Botany. 345 pp.
1 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

Downloads:
1. mosyakin1999_vasc_plants_ukraine.pdf
# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Phylum Tracheophyta 03.09.2017 13:53:43   Nikolai Yunakov

  Query time: 0.003 / 0.003 sec.
Online: 47 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).