SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (6)   ·   Distribution list   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
3622 Dedyukhin 2014 Dedyukhin S.V.
NEW DATA ON THE FAUNA ANG ECOLOGY OF THE WEEVILS (COLEOPTERA, CURCULIONOIDEA) VYATKA-KAMA REGION AND MIDDLE PREDURALYE
Vestnik Udmurtskogo Universiteta. Ser.6. Biologia. Nauka o Zemle. 2014(1): 73–84
PDF 6 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Species Bagous aliciae Cmoluch, 1983 06.09.2014 22:16:10   barry
2. Species Centricnemus leucogrammus (Germar, 1824) 06.09.2014 22:16:10   barry
3. Species Cleopomiarus micros Germar, 1821 06.09.2014 22:16:10   barry
4. Species Otiorhynchus (Podoropelmus) fullo (Schrank, 1781) 06.09.2014 22:16:10   barry
5. Species Otiorhynchus (Proremus) smreczynskii Cmoluch, 1968 06.09.2014 22:16:10   barry
6. Species Trachyphloeus (Trachyphloeus) heymesi Hubenthal, 1934 06.09.2014 22:16:10   barry

  Query time: 0.009 / 0.009 sec.
Online: Olshanskyi_Igor · Nadiya Sytschak · Gansucha · Maryna Burlaka · barry · Zhakov · Rostyslav Yurechko · Vyatcheslav Voropayev and 27 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 5.6.33,   MySQL v. 5.6.39-log (mysqli).