SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (1)   ·   Distribution list   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
3556 Nasreddinov 1978 Nasreddinov Kh.A.
Novyy rod zhukov-dolgonosikov podserneistva Hylobiinae (Coleoptera,
Curculionidae)

lzvesliya Akademii Nauk Tadzhik skoy SSR Otdelenie Biologicheskikh Nouk 1978 (3): 109-110
1 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Subfamily Molytinae Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry

  Query time: 0.009 / 0.009 sec.
Online: Masalova Kateryna and 68 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).