SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (4)   ·   Distribution list   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
3555 Nasreddinov 1978 Nasreddinov Kh.A.
Novyy rod zhukov-dolgonosikov (Coleopt era, Curculionidae) iz Tadzhikistana
lzvesliya Akademii Nauk Tadzhik skoy SSR Otdelenie Biologicheskikh Nouk 1978 (2 ): 100-101
PAL 4 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Family Curculionidae Latreille, 1802 06.09.2014 22:16:10   barry
2. Subfamily Entiminae Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
3. Tribe Sciaphilini Sharp, 1891 06.09.2014 22:16:10   barry
4. Genus Omiocratus Nasreddinov, 1978 06.09.2014 22:16:10   barry

  Query time: 0.009 / 0.009 sec.
Online: 48 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).