SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (5)   ·   Distribution list   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
934 Zherikhin & Nazarov 1990 Zherikhin V.V., Nazarov V.I.
Novyi zhuk-dolgonosik roda Trichalophus Lec. iz Yakutii i ego nakhodki v pleistocene [New weeveil of the genus Trichalophus and its records from belorussian pleistocene]
In: Velitshkevitsh Th.Yu. (Ed.) New representatives of fossil fauna and flora of Belorussia and other territories of USSR. Minsk Nawuka i tekhnika. 1990: 99–112
CAT 5 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Genus Trichalophus LeConte, 1876 06.09.2014 22:16:10   barry
2. Species Trichalophus albonotatus Motschulsky, 1860 = quadrinotatus Motschulsky 1860 jun. syn. 06.09.2014 22:16:10   barry
3. Species Trichalophus korotyaevi Zherikhin & Nazarov, 1990 06.09.2014 22:16:10   barry
4. Species Trichalophus rubripes Zherikhin & Nazarov, 1990 06.09.2014 22:16:10   barry
5. Species Trichalophus rudis Boheman, 1842 06.09.2014 22:16:10   barry

  Query time: 0.005 / 0.005 sec.
Online: Gansucha and 38 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.19-0ubuntu0.18.04.2,   MySQL v. 5.7.27-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).