SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Distribution · Geography

Geography: Parent taxa:
    < Select taxon > 
1..19 / 19
Distribution: Puerto Rico
# Region Taxa Notes Edited
Present
1. Puerto Rico Family: Anthribidae Billberg, 1820 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
2. Puerto Rico Family: Curculionidae Latreille, 1802 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
3. Puerto Rico Subfamily: Curculioninae Latreille, 1802 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
4. Puerto Rico Subfamily: Entiminae Schoenherr, 1823 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
5. Puerto Rico Tribe: Anypotactini Champion, 1911 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
6. Puerto Rico Tribe: Otidocephalini Lacordaire, 1863 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
7. Puerto Rico Tribe: Polydrusini Schoenherr, 1823 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
8. Puerto Rico Genus: Apodrosus Marshall, 1922 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
9. Puerto Rico Genus: Derelomus Schoenherr, 1825 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
10. Puerto Rico Genus: Exophthalmus Schoenherr, 1823 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
11. Puerto Rico Genus: Lachnopus Schoenherr, 1840 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
12. Puerto Rico Genus: Micromyrmex Sleeper, 1953 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
13. Puerto Rico Genus: Polydacrys Schoenherr, 1834 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
14. Puerto Rico Genus: Stenotrupis Wollaston, 1873 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
15. Puerto Rico Species: Apodrosus argentatus Wolcott, 1924 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
16. Puerto Rico Species: Apodrosus epipolevatus Girón & Franz, 2010 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
17. Puerto Rico Species: Apodrosus mammuthus Girón & Franz, 2010 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
18. Puerto Rico Species: Apodrosus wilcotti Marshall, 1922 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
19. Puerto Rico Species: Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 30.05.2018 21:38:46   MGhazali (Maria Ghazali)

Online: Valentyn Matinov · Vyatcheslav Voropayev · kiof82 and 35 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.6,   MySQL v. 5.7.30-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).